Werkzaamheden – Centrum Schalkwijk

Werkzaamheden

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door diverse aannemers.

Sloop en sanering

Californiëplein 2, 3 en 3A, (de winkels van de Gouden Naald, Wokpoint en bakkerij Nazaar) worden gesloopt om ruimte te maken voor een bioscoop. Voorafgaand aan de sloop wordt eventuele asbest verwijderd.

Bouwrijp maken Florida- en Californiëplein

In de periode vanaf augustus wordt gestart met het bouwrijp maken. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond bestaan uit:

  • het verrichten van NUTS-werkzaamheden, bemalingen, grondwerken en sloop- en opruimingswerken van o.a. riolering en bestrating;
  • het aanbrengen van leidingwerk (riolering en drainage), huis- en kolkaansluitingen en wegverhardingen;
  • het verwijderen van de boomstobben;
  • het verwijderen en verplaatsen van de lichtmasten.
     

Planning

Tot augustus 2018 vinden voorbereidingen plaats voor het bouwrijp maken van het Florida- en Californiëplein. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten in week 32, vanaf 6 augustus. De aanleg- en rooiwerkzaamheden door de nutsbedrijven nemen circa 9 weken in beslag. Voorafgaand aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven wordt het werkterrein ingericht. De vervolg werkzaamheden van Koninklijke Oosterhof Holman starten vanaf week 37. Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden aangepast moet worden.

Eind 2018 wordt de bestrating vervangen. Daarna gaat aannemer BAM starten met de bouw van een bioscoop, horeca en winkels. De bouw duurt naar verwachting 1,5  tot 2 jaar. Ontwikkelaar AM start eind 2018 met de bouw van 2 supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage voor 600 plaatsen, 158 woningen en een nieuw marktplein

Hinder

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan. Hoewel de gemeente eventuele overlast zo veel mogelijk probeert te beperken, zal een en ander niet te vermijden zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Meer informatie

De werkzaamheden van Koninklijke Oosterhof Holman starten vanaf week 37. Vanaf dan wordt wekelijks een inloopspreekuur georganiseerd in de keet. Deze vindt vanaf dan elke woensdag plaats in de keet van 15:00 – 16:00. Het inloopspreekuur is bedoeld om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of verbeteringen met ons te delen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kunt u contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vindt u op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.