Werkzaamheden – Centrum Schalkwijk

Werkzaamheden

Centrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. In een samenwerking tussen de gemeente, diverse aannemers en vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart. Er komen woningen, winkels, een bioscoop en horeca bij en de buitenruimte wordt vernieuwd.

Laatste Update

In de eerste helft van 2019 start Kinepolis met de bouw van een bioscoop, horeca en winkels. De bouw duurt naar verwachting 1 jaar.

Ontwikkelaar AM start medio 2019 met de bouw van twee supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen, 158 woningen en een nieuw marktplein.

Sloop en sanering

Californiëplein 2, 3 en 3A, (de winkels van de Gouden Naald, Wokpoint en bakkerij Nazaar) worden gesloopt om ruimte te maken voor een bioscoop.

Afgeronde werkzaamheden Florida- en Californiëplein

Recentelijk is gewerkt aan het eerste deel van het bouwrijp maken van de grond. Het ging hierbij om:

  • het verrichten van NUTS-werkzaamheden, bemalingen, grondwerken en sloop- en opruimingswerken van o.a. riolering en bestrating.
  • het aanbrengen van leidingwerk (riolering en drainage), huis- en kolkaansluitingen en wegverhardingen, uitgevoerd door Koninklijke Oosterhof Holman.
  • het verwijderen van de boomstobben;
  • het verwijderen en verplaatsen van de lichtmasten
  • sloop- en asbestsanering van het pand Californiëplein 2, 3 en 3A

Hinder

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan. Hoewel de gemeente eventuele overlast zo veel mogelijk probeert te beperken, zal een en ander niet te vermijden zijn. Hiervoor vragen wij  je begrip.

Meer informatie

Er wordt wekelijks een inloopspreekuur georganiseerd. Deze vindt elke woensdag plaats in de keet van 15:00 – 16:00. Het inloopspreekuur is bedoeld om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of verbeteringen met ons te delen.

Heb je vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.