Werkzaamheden – Winkelcentrum Schalkwijk

Werkzaamheden

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door diverse aannemers.

Bouwrijp maken

Om de vernieuwing mogelijk te maken wordt eerst het Californiëplein / Floridaplein bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen of verplaatsen van bovengrondse en ondergrondse obstakels. Bestaande bomen en bestrating worden verwijderd. Ondergronds worden kabels, leidingen en de riolering verlegd.

Sloop en sanering

Californiëplein 2, 3 en 3A, (de winkels van de Gouden Naald, Wokpoint en bakkerij Nazaar) worden gesloopt om ruimte te maken voor een bioscoop. Voorafgaand aan de sloop wordt eventuele asbest verwijderd.

Planning

De bouwrijp werkzaamheden starten op donderdag 1 maart 2018 met het verwijderen van de bomen op het parkeerterrein van het Californiëplein / Floridaplein. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren tot 30 juni 2018. Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden aangepast moet worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kunt u contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vindt u op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.