De pop-up store: wanhoopsdaad of redder-in-nood? – Centrum Schalkwijk

De pop-up store: wanhoopsdaad of redder-in-nood?

De pop-up store: wanhoopsdaad of redder-in-nood?

Winkeleigenaar Joost Brantjes ging als één van de eersten overstag: twee van zijn vier leegstaande winkelpanden in Winkelcentrum Schalkwijk worden sinds twee maanden betrokken door pop-up stores. Er heerst controversie onder winkeleigenaren over het aanbieden van alternatieve huurcontracten. Brantjes deelt zijn motivatie en ervaringen.

Brantjes: ‘Onze winkels staan al bijna drie jaar leeg en ik begon somber te worden van dat aanzicht. Persoonlijk vind ik het idee dat iemand de ruimte benut al fijn. Je geeft een startende ondernemer een kans, er vindt reuring plaats, dat trekt mensen aan en ik hoop natuurlijk dat de pop-up stores zo goed lopen, dat ze blijven.

Natuurlijk, er zitten risico’s aan verbonden. In het verleden droegen pop-up store eigenaren weinig zorg voor het eigendom van een ander, maar mijn ervaring nu is dat de pop-up store geprofessionaliseerd is. Wel ben je als winkeleigenaar evenveel werk kwijt aan een tijdelijke huurder, als aan een huurder voor vijf jaar. Voor veel eigenaren is een alternatief huurcontract die moeite niet waard. Maar ik vind dat we ook winkelcentrum-breed moeten denken. Als alle winkeleigenaren een pop-up store toelaten, is er fysiek geen leegstand meer. Dat heeft een positieve invloed op het Winkelcentrum en dus op je winkel.’

Heb je vragen, ideeën of zie je mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op via: info@winkelcentrumschalkwijk.nl


Fotografie: www.daanruijter.com – Tekst: www.johannanolet.nl

 

 
Reacties