Actievoorwaarden grote kassabonnen actie – Centrum Schalkwijk

Actievoorwaarden grote kassabonnen actie

De Kassabonnen Actie van Winkelcentrum Schalkwijk loopt van maandag 20 mei tot en met woensdag 26 juni 2013 (de actieperiode). De prijsuitreiking vindt plaats op (koop)zondag 30 juni 2013.

*

Deelnemers sparen kassabonnen van winkels in Winkelcentrum Schalkwijk, uitgegeven binnen de actieperiode. U neemt deel door voor € 70,- aan geldige kassabonnen in de speciale Actie Envelop af te geven bij een van de inleverpunten op de pleinen van Winkelcentrum Schalkwijk, voorzien van alle op de envelop gevraagde gegevens. De Actie Enveloppen worden aan het begin van de Actie huis aan huis verspreid in het verzorgingsgebied van Winkelcentrum Schalkwijk en zijn eveneens gratis verkrijgbaar op verschillende punten in het winkelcentrum.

*

Geldige kassabonnen zijn kassabonnen tijdens de actieperiode uitgegeven door een van de deelnemende winkeliers in Winkelcentrum Schalkwijk.

*

Deelname staat open voor alle bezoekers van Winkelcentrum Schalkwijk. Van deelname zijn uitgesloten personeel van bij Winkeliersvereniging Schalkwijk aangesloten winkelbedrijven en medewerkers van het reclamebureau.

*
Ingeleverde Actie Enveloppen waarin zich voor minder dan een totale waarde van € 70,- aan geldige kassabonnen bevinden en onvolledig, incorrect en/of onleesbaar ingevulde enveloppen zijn van deelname uitgesloten.

*
Met elke reglementair ingeleverde Actie Envelop maakt u kans op een prijs.

*
U mag gedurende de actieperiode zoveel  Actie Enveloppen inleveren als u wilt, mits deze zijn gevuld zijn met voldoende geldige kassabonnen en correct en volledig zijn ingevuld.
*
Uit de inleverde Actie Enveloppen wordt een voorselectie gemaakt. Zit u daarbij, dan ontvangt u een uitnodiging per e-mail of telefoon voor de officiële prijsuitreiking.

*
De Prijsuitreiking vindt plaats op koopzondag 30 juni 2013, vanaf 14.00 uur in Winkelcentrum Schalkwijk. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient u persoonlijk aanwezig te zijn, of te zorgen dat iemand namens u een eventueel gewonnen prijs in ontvangst kan nemen. Prijzen die tijdens de Prijsuitreiking niet worden opgeëist worden aan een andere deelnemer uit de voorselectie ter beschikking gesteld en kunnen niet later worden geclaimd.

*
Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor  geld.

*
Prijswinnaars moeten zich voor het in ontvangst nemen van een prijs zo nodig kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Claimt u een prijs namens een niet aanwezige deelnemer, dan dient u desgevraagd te kunnen aantonen dat u namens hem/haar gemachtigd bent een eventueel gewonnen prijs in ontvangst te nemen.

*
Bij meningsverschillen is de stem van Winkeliersvereniging Schalkwijk beslissend. Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.

*
Door deelname aan de Kassabonnen Actie 2013 van Winkelcentrum Schalkwijk verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.